Sacharidy
sacharidy
tuky
bílkoviny
enzymy
hormony
vitamíny
alkaloidy
nukleové kyseliny
úvodní stránka

Sacharidy jsou přírodní látky většinou rostlinného původu. V rostlinách tvoří buněčné stěny a ukládají se v nich jako zásobní látky. Pro živočichy jsou hlavním zdrojem energie.

Sacharidy vznikají v zelených rostlinách fotosyntézou. Molekuly sacharidů tvoří uhlík, vodík a kyslík, vždy obsahují karbonylovou skupinu a několik skupin hydroxylových. Mají několik funkcí: tvoří stavební materiál, jsou zdrojem a zásobárnou energie a jsou součástí dalších látek (například složených bílkovin a tuků). Podle složitosti molekuly se rozdělují na:

  1. Monosacharidy - základní stavební jednotky, které se již nedají dále štěpit
  2. Oligosacharidy - 2 - 10 monosacharidů, dají se štěpit na monosacharidy
  3. Polysacharidy - více než 10 monosacharidů (stovky až tisíce), dají se štěpit na oligosacharidy a dále až na monosacharidy