Polysacharidy

Polysacharidy jsou makromolekulární látky, které se dělí na zásobní (škrob, glykogen, inulin) a stavební (celulosa).

ŠKROB

Bílá krystalická látka, ve vodě málo rozpustná, v rostlinách tvoří "škrobová zrna". Patří mezi velmi důležité polysacharidy, a to jak biologicky, tak hospodářsky. Pro rostliny je zásobní látkou, živé organismy ji mohou rozložit na glukosu. Vyrábí se z něj lepidla, používá se ke škrobení prádla a v potravinářství. Vyskytuje se především v bramborách, obilných zrnech a rýži.

GLYKOGEN (živočišný škrob)

Pro živočichy má podobný význam jako škrob pro rostliny, plní funkci zásobní látky. Je obsažen ve svalovině a játrech, v případě nedostatku potravy zabezpečuje svým rozkladem zdroj glukosy.

INULIN

Zásobní polysacharid, jehož makromolekulu tvoří molekuly fruktosy. používá se pro výrobu fruktosy a jako přísada do pečiva pro diabetiky.

CELULOSA

Je hlavním stavebním materiálem cévnatých rostlin, ale i baktérií, mořských rostlin a živočichů. Tvoří podstatnou část blán rostlinných buněk. Pro člověka není stravitelná. Čistou celulosou je například bavlna, len a konopí, dřevo ji obsahuje asi z 50%. Používá se na výrobu papíru, umělého hedvábí, bavlněného textilu apod.

bavlník
len