Nukleové kyseliny
sacharidy
tuky
bílkoviny
enzymy
hormony
vitamíny
alkaloidy
nukleové kyseliny
úvodní stránka
 

Nukleové kyseliny jsou velmi složité makromolekulární sloučeniny, které jsou obsaženy ve všech živých organismech.

Nukleové kyseliny se dělí na ribonukleové kyseliny a deoxyribonukleové kyseliny podle složení sacharidové části( ribosa nebo 2-deoxyribosa).

Ribonukleové kyseliny se podle biologické funkce a stavby dělí na informační, ribozomální a transferové.

Deoxyribonukleové kyseliny jsou přítomny v jaderné hmotě a společně s některými bílkovinami tvoří základ chromozómů. Jsou nezbytné pro přenos genetické informace.