Přírodní látky
sacharidy
tuky
bílkoviny
enzymy
hormony
vitamíny
alkaloidy
nukleové kyseliny
úvodní stránka
 

Za přírodní látky se považují organické sloučeniny, které jsou produkty chemických reakcí probíhajících v buňkách organismů.

Některé z přírodních látek jsou jednoduché organické sloučeniny, jiné naopak velmi složité makromolekulární látky.

Výchozími látkami pro chemické děje v živých organismech jsou především kyslík a jednoduché sacharidy, které vznikají v zelených rostlinách fotosyntézou.

Tyto látky pak vstupují do chemických dějů přímo v rostlinách nebo se potravou dostávají do těl živočichů a v nich jsou postupně přeměňovány. Tyto děje se označují jako látkový metabolismus a vytváří se při nich látky nezbytné pro organismus a současně se uvolňuje energie potřebná pro činnost orgánů, pohyb, růst apod.

Nejdůležitější metabolické procesy:

  • tvorba sacharidů, tuků, bílkovin
  • štěpení energetických živin na jednodušší
  • vzájemná přeměna bílkovin, sacharidů a tuků